Vergelijk.nl

vergelijk.nl

Vergelijk.nl is bekend als een van de grote vergelijkingssites van Nederland. Minder bekend is dat ze zich ook bezig houden met energieprijzen vergelijken.

Vergelijking

Op de site geef je enkele gegevens in:

  1. Postcode
  2. Wat je wilt vergelijken: gas, electriciteit of beide
  3. Je geschatte energieverbruik per jaar
  4. En je huidige leverancier
Als resultaat krijg je een overzicht van de kosten per aanbieder op jaarbasis.
Resultaat energie prijs vergelijking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *